• pl

Aktualności

Siódme doroczne forum konsultacyjne EASO

W dniu 17 listopada 2017 r. w Brukseli, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) zorganizował siódme doroczne forum konsultacyjne z udziałem przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO), organizacji międzynarodowych, instytucji UE i władz krajowych, w celu omówienia stanu rzeczy europejskiego systemu azylowego. W ramach reprezentacji Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, w wydarzeniu udział wzięła Konstancja Szkudlarek- asystentka w Programie Uchodźczym realizowanym przez Fundację.

Spotkanie było podzielone na trzy sesje. Pierwsza odnosiła się do wsparcia udzielonego przez UE i EASO państwom członkowskim znajdującym się w pierwszej linii (np. Grecja, Włochy), które w szczególności w ciągu ostatnich dwóch lat zmagały się z niespotykaną liczbą osób ubiegających się o azyl.

Druga sesja miała na celu wyjaśnienie w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie i EASO mogą nadal usprawniać współpracę we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). Sesja została podzielona na trzy równoległe warsztaty:

 1. koordynacja między EASO a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w hotspotach;
 2. rola społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu integracji osób w przypadku relokacji;
 3. zaangażowanie EASO w społeczeństwo obywatelskie w zakresie informacji, analizy danych, szkoleń i procedur azylowych.

Podczas ostatniej sesji plenarnej przdyskutowana została rola przyszłych interesariuszy, w momencie gdy EASO przekształci się w Agencję ds. Azylu Unii Europejskiej (EUAA). Rozmowy koncentrowały się na tym, jakie zmiany wprowadzi EUAA do misji, mandatu i działań Agencji, a także w jaki sposób zmieni się rola forum konsultacyjnego w tym kontekście.

zdjęcia: EASO

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie