• pl

Aktualności

Zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności

Przedstawiamy Państwu kolejną, przygotowaną w ramach projektu Centrum Informacji dla Cudzoziemców broszurę, informującą o możliwościach uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Jej celem jest omówienie poszczególnych możliwości uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców pobierających naukę na terytorium RP, odbywających szkolenia zawodowe, będących absolwentami polskich placówek oświatowych poszukujących zatrudnienia na terytorium RP i in. Broszura dostępna jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej oraz ukraińskiej.

Zachęcamy do pobierania.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych