• pl
 • en

Aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jeżeli starasz się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi potwierdzenia znajomości języka polskiego.

Znajomość języka polskiego potwierdzić można, przedstawiając jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

1) Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, na poziomie co najmniej B1

-zdanie egzaminu z języka polskiego jako języka obcego i uzyskanie certyfikatu*, wydawanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
*absolwent szkoły wyższej, który ukończył studia w języku polskim, bądź absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działające w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej -po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat nie musząc zdawać egzaminu

2) świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni w Rzeczypospolitej Polskiej, w której wykładowym językiem jest język polski;

3) świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim*, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu przepisów prawa polskiego;
*nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Projekt „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.
Bezpieczna Przystań

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie