• pl

Aktualności

Zezwolenie na pobyt stały – polskie pochodzenie / Karta Polaka

Przedstawiamy Państwu kolejną, przygotowaną w ramach projektu Centrum Informacji dla Cudzoziemców broszurę, informującą o możliwościach uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Jej celem jest wskazanie aspektów związanych z uzyskaniem pobytu stałego ze względu na polskie pochodzenie oraz miejsc poszukiwania dokumentów potwierdzających ten fakt, a także posiadaniem Karty Polaka oraz otrzymywaniem świadczeń z tego tytułu. Broszura dostępna jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej oraz ukraińskiej.

Zachęcamy do pobierania.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych