• pl
 • en
 • rosyjski

Aktualności

Zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej

Weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej odbywa się co 3 lata, tak więc w nadchodzącym roku 2022, kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej ulegną zmianie. Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe, to jest 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł dla osób w prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną.

Nowe kryteria dochodowe będą wpływać także na sytuację cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. W szczególności dotyczyć to będzie kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca lub określania stabilnego regularnego źródła dochodu osób ubiegających się np. o zezwolenie na pobyt czasowy. W związku z powyższym, od nadchodzącego roku kwota kosztów na pokrycie utrzymania cudzoziemca czy też kwota wskazująca na posiadanie stabilnego i regularnego dochodu , musi być zgodna z kryterium określonym wyżej.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych