• pl
 • en
 • ru

Aktualności

Polski My Naród
W 2019 roku kontynuujemy realizację projektu Polski My Naród, w ramach którego działamy na rzecz integracji przybywających do Polski potomków obywateli Rzeczypospolitej oraz osób starających się o uzyskanie Karty Polaka
Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla uczelni i studentów zagranicznych, przygotowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.
Podręcznik przygotowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, wyjaśnia zasady legalizacji pobytu cudzoziemca, który chce podjąć studia w Polsce.
Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka
Począwszy od dnia 18 stycznia 2019 r. wstrzymuje się rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka. Wnioski składane od dnia 18 stycznia 2019 r. zostaną rozpatrzone po zwiększeniu rezerwy
Warsztaty dla cudzoziemców w 2019 r.
W 2019 r. rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów. W trakcie spotkań omawiamy kwestie dotyczące Karty Polaka, legalizacji pobytu, nabycia obywatelstwa oraz praw i obowiązków obywatelskich w Polsce.
Najbliższe dyżury Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej w miesiącu Marcu
Zachęcamy do zapoznania się z terminami najbliższych dyżurów Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej w miesiącu Marcu.
Zmiany organizacyjne w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
Od dnia 4 marca br., osobiste złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców przez podmioty powierzające im wykonywanie pracy, możliwe będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu wizyty.
Spotkanie wokalno-gitarowe w Bibliotece Migracyjnej
Zapraszamy w najbliższy poniedziałek 25.02 o godz. 17.00 na spotkanie wokalne-gitarowe „Historyczne konteksty kultury polskiej na podstawie twórczości Jacka Kaczmarskiego”, które przeprowadzi dr Wojciech Daszkiewicz.
Zmiana pracodawcy/podstawy pobytu – poinformuj wojewodę!
Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją przedstawioną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej w 2018 roku
Idąc za informacją przedstawioną na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w roku 2018 doszło do zmniejszenia liczby cudzoziemców, którzy ubiegali o ochronę międzynarodową.
Kurs języka – poziom średniozaawansowany
W poniedziałek 4 lutego 2019 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję kursu języka i kultury polskiej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach pt. Polska Niepodległa 1918-2018: fakty z historii i kultury polskiej.
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie