• pl
 • en

Dr Tomasz Sieniow

Prezes Zarządu
Dr Tomasz Sieniow

Dr Tomasz Sieniow

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Magister prawa -1997) oraz Chicago-Kent College of Law (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000); Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2004 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyczerpanie patentu. Studium prawno-porównawcze”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za najlepszą pracę doktorską w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP z okazji „Roku Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”. Adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa europejskiego i porównawczego. Jeden z fundatorów Instytutu na rzecz Państwa Prawa. Sekretarz Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Od 2002 roku Prezes Zarządu Fundacji. Mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie