• pl
 • en

Aktualności

KURS JĘZYKA POLSKIEGO – REKRUTACJA

Rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych udziałem w kursie języka polskiego i kultury polskiej. Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających polskie pochodzenie, repatriantów jak również osób zainteresowanych uzyskaniem Karty Polaka. W ramach kursu przywidujemy przeprowadzenie 15 lekcji języka polskiego (pisanie, mówienie, praca z podręcznikiem, etc.) oraz 6 spotkań pod tytułem „Polska Niepodległą 1918-2018: fakty z historii i kultury”.

Planowany okres realizacji: wrzesień – grudzień 2019 r. Zajęcia będą miały formę cotygodniowych spotkań odbywających się 1-2 razy tygodniowo w Bibliotece Migracyjnej Instytutu na rzecz Państwa Prawa (poniedziałek i/lub czwartek w godzinach 17.00-18.30). W chwili zebrania się odpowiedniej liczby osób zaprosimy zainteresowanych do naszego biura w celu przystąpienia do testu wstępnego i weryfikacji poziomu znajomości języka. Osoby zainteresowane proszone o przesłanie swoich danych kontaktowych na adres: POLSKA@panstwoprawa.org

Projekt „Polski My Naród” jest finansowany
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie