• pl
 • en

SPRAWOZDANIE RP – 21.02.2009

Sprawozdanie ze spotkania Rady Programowej

Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, które odbyło się

dnia 21 lutego 2009 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

 

W spotkaniu udział wzięli: Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Maria Teresa Romer, Dziekan Wydziału Prawa KUL ks. Prof. Antoni Dębiński, Mec. Charles Szymański oraz Prezes Zarządu Euro Net Robert Kuczyński. W spotkaniu nie mogli uczestniczyć pozostali członkowie Rady Programowej: Wspólnik Zarządzający Kancelarii White&Case Witold Daniłowicz oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Piotr Sendecki, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. Ponadto, poza członkami Rady Programowej w spotkaniu udział wzięli: Prof. Delaine Swenson, Arkadiusz Siechowicz oraz Dr Tomasz Sieniow jako członkowie Zarządu Fundacji a także kilkunastu współpracowników oraz wolontariuszy Fundacji.

Spotkanie prowadził Tomasz Sieniow, który na początku przywitał i przedstawił przybyłych uczestników. Następnie Delaine Swenson zaprezentował wszystkim obecnym historię Fundacji w prezentacji wizualnej „Foundation: Past and Present”. Następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca opracowywania krótko i długoterminowej strategii Fundacji.

Jako pierwszy z członków Rady Programowej głos w dyskusji zabrał ksiądz dziekan Dębiński. Po pierwsze, podzielił się on swoim pozytywnym zaskoczeniem jakie wywarła na nim prezentacja dotycząca projektów realizowanych przez Fundację. Ponadto, zaproponował on Fundacji wszelką możliwą pomoc ze strony Wydziału oraz obiecał dalszą współpracę (m.in. w programach szkoleniowych oraz projektach street law).

 Następnie głos zabrała sędzia Romer, która zachęcała, aby podjąć badania nad zmianami w prawie dotyczącym dostępu do sądu. Wskazała na dysproporcje w czasie oczekiwania na rozpoznanie sprawy między miastami w Polsce. Sędzia zaproponowała, aby przeprowadzić badania ankietowe wśród sędziów, które pozwoliłby określić problemy jakie widzą sędziowie, a które to problemy wpływają na przedłużenie w nieskończoność postępowań sądowych. W podobnym tonie wypowiadał się prezes Kuczyński, który jako prawnik również dostrzegł potrzebę reformy sądownictwa. Zaproponował zajęcie się kwestią systemu motywacji sędziów.

Mecenas Szymanski zaproponował, aby Fundacja skupiła swoje działania na mediacji.

Na zakończenie spotkania Tomasz Sieniow podziękował wszystkim za przybycie.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych