• pl
 • en

Aktualności

Podróżowanie na podstawie ważnej karty pobytu wydanej przez Wojewodę

Jeżeli Twoja karta pobytu jest wciąż ważna, możesz podróżować i przebywać na terytorium Państw strefy Schengen, w ciągu 90 dni w każdym okresie 180 dni, jeżeli posiadasz:
-ważny dokument podróży;
-potrafisz uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu;
-posiadasz wystarczającą ilość pieniędzy by pokryć koszty utrzymania i pobytu na terytorium Państw Strefy Schengen lub mieć możliwość uzyskania ich zgodnie z prawem;
– Twoje dane nie figurują w Systemie Informacyjnym Schengen dla celów odmowy wjazdu;
– nie jesteś uznawany za osoby, która może naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe

Jeśli złożyłeś wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt, musisz pamiętać, że pieczątka w paszporcie jest jedynie dowodem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia do urzędu wojewódzkiego (w trakcie legalnego pobytu) i nie możesz podróżować do innych krajów na podstawie tej pieczątki.

Warto pamiętać również o ubezpieczeniu zdrowotnym na cały okres pobytu w państwie Strefy Schengen!

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie