• pl
 • en

Aktualności

Podsumowanie pierwszego półrocza realizacji projektu

Od listopada 2020 roku Instytut na rzecz Państwa Prawa realizuje dwuletni projekt „Migrants have right to have rights”, wspierany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Beneficjentami projektu są uchodźcy i migranci będący stroną postępowania o zobowiązanie do powrotu oraz umieszczeni w strzeżonych ośrodkach, a także migranci zamierzający złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy Polski, którzy przed jego złożeniem, ze względu na dotykające ich prześladowania, będą potrzebować pomocy prawnej.

W pierwszym półroczu realizacji projektu przejechaliśmy prawie 7 tys. km

Obecność prawników na spotkaniach z cudzoziemcami oraz ich udziału w czynnościach prowadzonych przez organy jest niezbędny, natomiast ośrodki dla cudzoziemców rozlokowane są w kilku województwach. W związku z tym konieczne jest odbywanie podróży interwencyjnych i monitoringowych w sprawach cudzoziemskich.

Do maja 2021 r. przejechaliśmy prawie 7 tys. km. Odwiedziliśmy Terespol w celu pomocy w złożeniu wniosku na granicy. Wzięliśmy udział w sprawach cudzoziemców przed sądami w Kętrzynie, Przemyślu oraz Białymstoku, a także spotkaliśmy się z beneficjentami projektu w ośrodkach dla cudzoziemców, m.in. w Kolonii Horbów i Białej Podlaskiej.

Kilkukrotnie pojechaliśmy do Warszawy, gdzie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców wzięliśmy udział w przesłuchaniu cudzoziemców a także dokonaliśmy przeglądu dokumentacji zgormadzonej w konkretnych sprawach migrantów w siedzibie Rady do Spraw Uchodźców.

Po raz pierwszy byliśmy w Mielniku, gdzie w Placówce Straży Granicznej dokonaliśmy przeglądu akt kilku cudzoziemców, którzy zwrócili się o pomoc do Fundacji.

Interwencje prawne

W ramach projektu w biurze IPP powstał punkt porad prawnych dla uchodźców i migrantów, dzięki któremu cudzoziemcy mają możliwość skorzystania z porady, reprezentacji prawnej lub interwencji w sprawach azylowych i powrotowych. Do maja 2021 r. już 68 migrantów zostało objętych pomocą prawną, w ramach której podjęto się 20 interwencji. Złożono:

W ciągu siedmiu miesięcy od rozpoczęcia projektu nasi prawnicy przygotowali 4 opinie prawne w sprawach granicznych dla cudzoziemców starających się o wjazd do Polski oraz 5 odwołań w sprawach zobowiązania cudzoziemców do powrotu.

Ponadto zespół adwokacko-radcowki w ramach interwencji, których się podjął, przygotował:

oraz uzyskał odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności profesora wizytującego Polskiej Akademii Nauk.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych