• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Centrum Informacji dla Cudzoziemców

Główne działania projektu:

1) Poradnictwo prawne legalizacyjne, w ramach którego udzielamy bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych dotyczących spraw związanych ze statusem pobytowym cudzoziemców w Polsce.

2) Doradztwo legalizacyjne obejmujące swym zakresem praktyczne aspekty procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

3) Poradnictwo prawne integracyjne, którego celem będzie umożliwienie skorzystania przez migrantów z bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych dotyczących praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce, w szczególności praw pracowniczych.

4) Doradztwo integracyjne,

5) Infolinia telefoniczna i informacja on-line

6) Wydanie publikacji i broszur

7) Stanowisko komputerowe udostępniane cudzoziemcom

8) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej

Zapraszamy do udziału w projekcie i korzystania z jego działań.

 

FAMI_logo_kolor

Projekt Centrum Informacji dla Cudzoziemców jest współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
Bezpieczna Przystań

Zespół
Broszury
Witaj PL
Kontakt
Zespół

Zespół projektu w składa się z prawnika oraz doradcy.

Broszury

W ramach działań informacyjnych projektu wydanych zostanie 20 broszur, które przyczynią się do podniesienia świadomości prawnej cudzoziemców zamieszkujących w Polsce oraz będą przystępnym źródłem informacji na temat różnorodnych (czasami zawiłych) procedur administracyjnych. Broszury wydawane są z około miesięcznym odstępem czasowym w 3 wersjach językowych : polskiej, angielskiej i ukraińskiej. Broszury są dystrybuowane bezpośrednio wśród klientów projektu „Centrum Informacji dla Cudzoziemców” oraz pośrednio poprzez przekazanie ich do instytucji i organizacji na terenie Lublina , aby migranci mieli do nich jak najszerszy dostęp. Poniżej zamieszczamy listę dotychczas opracowanych broszur:

Witaj PL

W ramach projektu opracowana została publikacja ”Witaj PL”, która przybliży Ci najważniejsze kwestie, z którymi będziesz musiał się zmierzyć podczas pobytu w Polsce. Staraliśmy się, aby informacje zostały zawarte w sposób najbardziej przejrzysty – w formie wykresów, tabel, wyliczeń oraz pytań wraz z odpowiedziami. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej odpowiedzi na pytania, które Cię interesują, a polski system prawny, społeczny i kulturowy przestanie być wielką zagadką. Publikacja dostępna jest w trzech wersjach językowych:

Kontakt

Centrum Informacji dla Cudzoziemców

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

ul. Chopina 14, pokój 84

20-023 Lublin

Godziny przyjmowania klientów poniedziałek – środa: 9.00 – 14.00*

Kontakt mailowy: migrant@panstwoprawa.org

*Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty

Infolinia: 881 91 71 71

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych