• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Defensores Peregrinorum PL

Projekt „Defensores Peregrinorum PL” realizowany był w okresie 1 czerwca – 30 listopada 2017 r. w ramach programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs „WIEM: Wsparcie – Integracja, Edukacja, Migracje”), finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W czasie trwania projektu „Defensores Peregrinorum PL” pomoc prawną beneficjentom projektu i obsługę projektu zapewniała trójka prawników wraz z koordynatorem. Pomoc prawną w ramach realizowanego projektu uzyskali cudzoziemcy w 203 sprawach (153 uchodźczych i 50 powrotowych). Zasadniczo przebywali oni w zlokalizowanych we wschodniej Polsce otwartych ośrodkach dla cudzoziemców (Łuków, Bezwola, Biała Podlaska i Kolonia Horbów) lub ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej i Przemyślu. W okresie trwania projektu udzielonych zostało ok. 1200 porad. Około 700 porad zostało udzielonych w siedzibie Fundacji, w tym telefonicznie. Natomiast ok. 500 porad zostało udzielonych w ramach 36 dyżurów w ośrodkach dla cudzoziemców. Udzielane porady zazwyczaj dotyczyły konsultacji w zakresie: sporządzenia odwołania od decyzji w pierwszej instancji, sporządzenia skargi od decyzji w II instancji, sporządzenia wniosku o zwolnienie ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, pobytu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, sporządzenia wniosku dowodowego i przedstawienia materiału dowodowego, przesłuchania statusowego, łączenia w ramach procedury dublińskiej.

Dzięki wsparciu projektu „Defenseros Peregrinorum PL” przygotowano także newslettery promujące poszczególne obszary aktywności Instytutu, a także stworzono krótki film zachęcający do wsparcia działalności statutowej Fundacji, umieszczony na dedykowanych temu podstronach internetowych: pomagam.panstwoprawa.org oraz donate.panstwoprawa.org.

 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs „WIEM: Wsparcie – Integracja, Edukacja, Migracje) realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie