• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Eventy integracyjne dla lubelskich studentów zagranicznych

           Zadanie publiczne „Eventy integracyjne dla lubelskich studentów zagranicznych” było odpowiedzią na główne problemy cudzoziemców mieszkających w Lublinie. Ułatwiało dostęp do dóbr i usług dostępnych na lokalnym rynku, wspomagając tym samym rozwój gospodarczy miasta, jak również wsparło program edukacyjny w zakresie propagowania idei przedsiębiorczości i kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz w środowisku akademickim.

W czasie realizacji projektu (od 1 lipca do 30 listopada 2017 r.) przeprowadzono 13 działań, a udział w nich wzięło około 380 osób. Przeprowadzono 4 wydarzenia integracyjne – zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, międzynarodowy turniej piłki nożnej, konkurs talentów oraz koncert w restauracji. Odbyły się również 3 sześciogodzinne warsztaty o tematyce pracy zawodowej, legalności zatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej, w których udział wzięło 170 studentów polskich oraz zagranicznych. Cele zadania publicznego były realizowane także w trakcie różnych tematycznie spotkań integracyjnych (spotkanie w Lublov, grill integracyjny, speaking club w języku angielskim). Różnorodność przeprowadzanych spotkań pozwoliła na jeszcze większe zaangażowanie uczestników.

Rezultatem przeprowadzonego zadania publicznego jest integracja studentów zagranicznych ze studentami polskimi oraz społecznością lokalną Lublina, dzięki wymianie poglądów oraz wzajemnym poznaniu swoich kultur. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte.

 

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Lublin

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych