• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Legal Aid for Persons Fleeing Ukraine to Poland

W partnerstwie z IOM, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa od czerwca 2022 roku udziela porad prawnych osobom uciekającym z Ukrainy w swoim biurze w Lublinie oraz w ośrodkach recepcyjnych w okolicznych województwach, zapewniając także tłumaczenia ustne oraz możliwość sporządzania pism procesowych dla beneficjentów projektu.

Celem projektu jest:

 • udzielanie porad prawnych Ukraińcom i obywatelom państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy w dniu lub po dniu 24 lutego 2022 r.
 • poradnictwo migracyjne i integracyjne (prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego) beneficjentów projektu oraz w razie potrzeby sporządzanie pism procesowych;
 • otrzymanie przez beneficjentów projektu informacji o ich prawach i obowiązkach w Polsce, a także na temat usług socjalnych, edukacyjnych i medycznych.

Usługi są świadczone w języku angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim, a także są tłumaczone na język arabski i kurdyjski przez profesjonalnych tłumaczy.

Okres trwania projektu: czerwiec 2022 r. – grudzień 2022 r.

Projekt finansowany jest w całości przez IOM ( International Organization for Migration).

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych