• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Legal assistance to forcibly displaced persons in Poland

Od 1 stycznia 2023 roku realizujemy projekt „Legal assistance to forcibly displaced persons in Poland” finansowany przez UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców). Partnerami w projekcie są Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego (Nomada), a Liderem Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP).

Do zadań Instytutu należy:

 • zapewnienie pomocy prawnej cudzoziemcom przebywającym w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej,
 • zapewnienie pomocy prawnej osobom, które chcą rozpocząć procedurę uchodźczą, które ubiegają się o ochronę międzynarodową lub są uchodźcami bądź dla osób, które przebywają w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców;
 • zapewnienie pomocy prawnej i informacji prawnej cudzoziemcom przebywającym w otwartych ośrodkach recepcyjnych w: Białej Podlaskiej, Bezwoli i w Łukowie;
 • przeprowadzenie interwencji w indywidualnych sprawach na przejściach granicznych z Białorusią;
 • zapewnienie pomocy i informacji prawnej dla osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie w formule Helpdesku w Lublinie;
 • zapewnienie pomocy prawnej dla osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie lub obywateli Ukrainy, którzy nie mogą wrócić do kraju pochodzenia z powodu wojny, w trakcie wizyt w punktach zbiorowego zakwaterowania, dyżurów w Community Centre w Lublinie oraz w biurze Fundacji.

Projekt jest realizowany w okresie: 01.01.2023 – 31.12.2023

Zapraszamy do kontaktu mailowego:

 • migrant@panstwoprawa.org – dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie,
 • status@panstwoprawa.org – dla uchodźców.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

 • +48 881917171 lub +48 884 00 67 74 – infolinia dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie,
 • +48 606 703 933 – infolinia dla uchodźców.

 

Projekt finansowany ze środków
UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców, w ramach programu grantowego Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

 

 

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych