• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Lublin MigraTeam

Lublin MigraTeam to projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Projekt realizowany był w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2022 r. Główne działania Fundacji w projekcie to:

 1. Poradnictwo i doradztwo legalizacyjne, w ramach którego udzielamy bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych w sprawach związanych z kwestiami pobytowymi, jak również w zakresie praktycznych aspektów tych spraw,
 2. Poradnictwo i doradztwo integracyjne, którego celem jest umożliwienie skorzystania przez migrantów z bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych dotyczących praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce, w szczególności praw pracowniczych, informowanie migrantów, do których organów powinni się zwrócić z konkretnymi problemami, jak również pomoc w sporządzaniu pism oraz wsparcie w procesie integracji,
 3. Warsztaty dla cudzoziemców przeprowadzone w pięciu seriach tematycznych. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m. in. ‘prawa i obowiązki pracownika w Polsce’, ‘legalizacja pobytu w Polsce’, ‘podjęcia pracy/prowadzenia działalności gospodarczej’,
 4. Program Partnerski Login:Lublin, który polega na zgromadzeniu/poszerzaniu bazy partnerów komercyjnych oraz wynegocjowaniu zniżek i bonusów ofertowych dla cudzoziemców uczestniczących w projekcie i posiadających kartę Login:Lublin,
 5. Biblioteka Migracyjna to działanie unikalne w skali regionu i kraju, gdyż zbiory Biblioteki liczą blisko 2000 publikacji w różnych językach i są udostępniane dla wszystkich zainteresowanych.
 6. Kurs języka polskiego z elementami kultury przewiduje zorganizowanie zajęć dla 8 grup w wymiarze 60 godzin lekcyjnych. Dodatkowo planowane są zajęcia poświęcone kulturze polskiej.
 7. Eventy Integracyjne – w ramach działania planowane jest zorganizowanie kilku wydarzeń o charakterze kulturowo-sportowym, przedstawiających cudzoziemcom Polską kulturę, zwiększających ich kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.
 8. Kwartalne spotkania robocze Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów to działanie zrzeszające podmioty, których zadaniem jest wspieranie imigrantów w procesie integracji społecznej. Głównym założeniem tego działania jest wymiana doświadczeń i próba pośredniego usprawnienia działań lubelskich urzędów i instytucji.

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału i wspólnej realizacji powyższych działań.

Zapraszamy do kontaktu:

www.loginlublin.pl

e-mail: migrant@panstwoprawa.org

INFOLINIA: +48 881 91 71 71

 

Projekt Lublin MigraTeam współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Bezpieczna Przystań

Poradnictwo dla Cudzoziemców
Warsztaty dla cudzoziemców
Login:Lublin
Biblioteka Migracyjna
Język polski
Eventy Integracyjne
Poradnictwo dla Cudzoziemców

W ramach projektu Lublin MigraTeam prowadzimy Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego głównymi zadaniami są:

1.) Poradnictwo prawne legalizacyjne, w ramach którego udzielamy bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych dotyczących spraw związanych ze statusem pobytowym cudzoziemców w Polsce,

2.) Doradztwo legalizacyjne obejmujące swym zakresem praktyczne aspekty procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce,

3.) Poradnictwo prawne integracyjne, którego celem jest umożliwienie skorzystania przez migrantów z bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych dotyczących praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce, w szczególności praw pracowniczych,

4.) Doradztwo integracyjne, do którego zadań należy informowanie migrantów, do których organów powinni się zwrócić z konkretnymi problemami, jak również pomoc w sporządzaniu pism oraz wsparcie w procesie integracji.

Centrum Informacji dla Cudzoziemców jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, w tym w poniedziałki i czwartki do godziny 18:00. Porady udzielane są również drogą telefoniczną i mailową.

Centrum Informacji dla Cudzoziemców

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
Chopina 14, pokój 84
20-023 Lublin

Email: migrant@panstwoprawa.org

*Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty

Infolinia: +48 881 91 71 71

Warsztaty dla cudzoziemców

Warsztaty dla cudzoziemców przeprowadzone będą w dwóch edycjach po pięć bloków tematycznych w każdej.
Pierwszy blok tematyczny jest głównie skierowany do cudzoziemców już przybywających i pracujących na terenie Polski i dotyczyć będzie praw pracownika-cudzoziemca, rozwiązań COVIDowych, a także zagadnień związanych z legalnym pobytem i możliwością podjęcia legalnej pracy  w Polsce.
Warsztaty w ramach drugiego bloku tematycznego skierowane będą do nowoprzyjezdnych cudzoziemców i dotyczyć będą legalizacji pobytu w Polsce.
Trzeci blok tematyczny dotyczyć będzie podejmowania pierwszej pracy przez cudzoziemców i poświecony będzie kwestiom związanym z przygotowaniem się do podjęcia pracy w Polsce: poszukiwanie pracy, napisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.
Czwarty blok tematyczny dotyczyć będzie legalności zatrudnienia oraz zakładanie działalności gospodarczej w Polsce. Warsztaty w ramach czwartego bloku skierowane będą do cudzoziemców będących studentami ostatnich lat studiów i dotyczyć będą zagadnień związanych z możliwością podjęcia legalnej pracy w Polsce, formalnościami z tym związanymi, jak również przybliżą kwestie związane z zakładaniem działalności gospodarczej w Polsce.
Piąty blok tematyczny dotyczyć będzie praw i obowiązków obywatelskich w Polsce. Warsztaty dotyczyć będą praw i obowiązków cudzoziemców podczas ich pobytu na terytorium RP.

Działania te mają na celu podnieść świadomość prawną i społeczną cudzoziemców co wpłynie korzystnie na proces integracji, jak również proces akceptacji cudzoziemców przez społeczeństwo polskie.

Więcej informacji sukcesywnie będzie zamieszczanych na stronie: www.loginlublin.pl oraz na fanpage’u Login:Lublin.

Login:Lublin

Program Partnerski Login: Lublin to kolejny element projektu „Lublin MigraTeam”. W celu poprawy jakości życia w Lublinie rozdajemy karty Login:Lublin, dzięki którym cudzoziemcy mogą skorzystać ze zniżek i ofert specjalnych oraz promocji u naszych Partnerów np. w kawiarniach, księgarniach, siłowniach, restauracjach, salonach fotograficznych, agencjach nieruchomości itp. Współpracujemy obecnie z około 40 partnerami i ciągle rozszerzamyofertę, a każdy z nich oferuje specjalne zniżki dla właścicieli kart.
Wiadomości o naszych nowych Partnerach są dostępne na Facebooku, VK i www.loginlublin.pl. Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem naszym Partnerem, skontaktuj się z nami pod adresem loginlublin@panstwoprawa.org
Karty Login:Lublin dedykowane są obywatelom krajów trzecich mieszkającym w Lublinie. Dzięki nim cudzoziemcy otrzymują wiele rabatów i zniżek u naszych partnerów. Korzystając z tych ofert specjalnych zachęcamy obcokrajowców do odwiedzania restauracji, klubów, sklepów w całym Lublinie. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem karty Login:Lublin zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail loginlublin@panstwoprawa.org lub sprawdź naszą stronę www.loginlublin.pl.

Biblioteka Migracyjna

Biblioteka Migracyjna to nie tylko zbiór publikacji, ale także czytelnia, sala konferencyjna i miejsce spotkań. Kolekcja Biblioteki zawiera ponad 2000 publikacji  w różnych językach. Publikacje dotyczą głównie problemów migracyjnych, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka, prawa polskiego, kultury, historii. Zasoby biblioteki są dostępne dla wszystkich. Jedynym warunkiem jest utworzenie bezpłatnej karty czytelnika. Książki można wypożyczyć lub skorzystać z nich na miejscu.

Biblioteka jest dostępna dla zainteresowanych po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 81 743 68 00.

Katalog Biblioteki

Regulamin biblioteki

Język polski

Kurs języka polskiego z elementami kultury – zajęcia dla młodzieży i dorosłych trwające przez cały okres realizacji projektu na jednym z 3 poziomów w zależności od potrzeb grupy (podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym) realizowane przez specjalistów uczących cudzoziemców języka polskiego, absolwentów i studentów filologii oraz osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem sprawdzonych pomocy naukowych i dydaktycznych.

W trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane zajęcia dla 8 grup uczestników. Dwugodzinne zajęcia odbywać się będą średnio 2 razy tygodniowo. W ramach każdej edycji kursu zostanie zrealizowanych 60 godzin lekcyjnych (w tym: 54 godziny zostanie przeprowadzono przez lektora języka polskiego, 4 godziny lekcyjne zajęć poświęcone będą kulturze polskiej i zostaną przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych oraz 2 godziny zajęć zostaną przeprowadzone przez przewodnika w trakcie spaceru po Lublinie). Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod: polska@panstwoprawa.org.

Eventy Integracyjne

W ramach działania planowane jest realizacja kilku wydarzeń o charakterze kulturalno-sportowym, przedstawiających cudzoziemcom Polską kulturę, zwiększających ich kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim, jak również kierowanych do społeczeństwa przyjmującego, promujących ideę integracji i wzajemnego zrozumienia.

Planujemy m.in. zorganizować zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej wraz z grillem integracyjnym oraz koncert z udziałem cudzoziemców. Wszystkie szczegóły sukcesywnie będziemy zamieszczali na stronie www.loginlublin.pl oraz na fanpage’u Login:Lublin.

Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych