• pl
 • en

Badania i analizy

Monitoring stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców

Istotą projektu jest nadzór społeczny nad stosowaniem alternatywnych do detencji cudzoziemców środków zapobiegawczych, stanowiących całkowicie nową instytucję w prawie polskim. Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób przepisy, które wprowadziły możliwość ich orzekania są stosowane w praktyce oraz czy ich wprowadzenie wywarło realny wpływ na wzmocnienie ochrony praw podstawowych migrantów nieregularnych i osób ubiegających się o status uchodźcy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Instytut na rzecz Państwa Prawa w latach 2012-2013 przeprowadził monitoring postanowień sądowych, na podstawie których cudzoziemcy umieszczani byli w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Sądzimy, że również dzięki naszemu raportowi w 2013 roku doszło do zmiany ustawy o cudzoziemcach. Wprowadzono wiele alternatyw wobec detencji, które zaproponowane zostały w naszym raporcie. Po roku od wejścia w życie ustawy warto zbadać, jak sprawdziły się nowe instytucje prawne.

Zasadniczą częścią projektu będzie przeprowadzenie monitoringu polegającego na analizie akt spraw, w których wydano postanowienia o zastosowaniu alternatyw detencji lub o detencji oraz wywiadu strukturalizowanego wśród pracowników organizacji pozarządowych, a także sędziów i pracowników SG. Czynnikiem wzmacniającym stosowanie alternatyw wobec detencji będzie bieżące interweniowanie w sprawach zgłaszanych w FIPP przez cudzoziemców. Rezultatem projektu będzie skuteczny monitoring i opublikowanie raportu w zakresie stosowania środków alternatywnych do detencji cudzoziemców.

Nowy-1

Projekt finansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

Zespół
Konferencje
Szkolenia
Publikacja
Publikacja

stosowanie detencji okladka 2016 przod

Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców

W maju 2014 roku do polskiego prawa została wprowadzona możliwość używania innych niż izolacyjne (detencja) środków zabezpieczania postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest nielegalny. Polska, wykonując obowiązek dostosowania prawa do standardów UE, przestała stosować środki izolacyjne w przypadkach, w których wystarczającym zabezpieczeniem postępowanie powinno być zgłaszanie się w określonych odstępach czasu do Straży Granicznej, wpłata zabezpieczenia pieniężnego, zamieszkiwanie w wyznaczonym miejscu, czy też przekazanie do depozytu dokumentu podróży.

Celem monitoringu było zbadanie praktyki oraz skali stosowania środków alternatywnych przez Straż Graniczną i sądy, a także identyfikacja przeszkód w ich stosowaniu. Równoległym celem była poprawa sytuacji migrantów nieregularnych oraz uchodźców.

Dzięki projektowi zebrano dane dotyczące prowadzonych przez Straż Graniczną i sądy postępowań w sprawach cudzoziemskich. Od 2013 r. zmniejszyła się liczba cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych o 40% (1051 wobec 1755). Równocześnie w 2014 i 2015 roku SG i sądy zastosowały środki nieizolacyjne wobec odpowiednio 364 i 768 cudz. W trakcie realizacji monitoringu (XI 2015) doszło do dostosowania prawa polskiego do standardów UE. Monitoring (wnioski DIP, wywiady i interwencje prawników) zwiększył świadomość społecznej kontroli w 26 sądach i wszystkich oddziałach SG (w tym wszystkich ośrodkach strzeżonych). 150 cudzoziemców uzyskało pomoc prawną w w sprawach detencji i alternatyw. Powstał raport zawierający diagnozę i wnioski (12 konkretnych wniosków). Raport potwierdza pozytywne skutki wprowadzenia alternatyw i zawiera postulaty zmian w prawie (i praktyce). Raport dostępny jest on-line. Ponadto został rozesłany do wszystkich uczestniczących w projekcie podmiotów. Raport może być wykorzystany przez każdą instytucję działająca na rzecz ochrony praw migrantów w RP.

W ramach projektu zorganizowano szkolenie dla zespołu projektu oraz seminarium promujące raport, przygotowano i opublikowano raport podsumowujący monitoring, przeprowadzono 20 wywiadów, uzyskano informację z 26 sądów rejonowych, przeanalizowano 113 spraw z 13 Sądów Rejonowych w Polsce (w których stosowano detencję), ponadto prawnicy prowadzili stałe działania interwencyjne w ośrodkach strzeżonych.

Projekt wzmocnił też podstawy instytucjonalne wnioskodawcy (szkolenia, networking, współpraca z innymi instytucjami badawczymi).

Zapraszamy do lektury Raportu będącego wynikiem monitoringu realizowanego w ramach projektu „Monitoring stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców” finansowanego z Programu Obywatele dla Demokracji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeśli chcesz otrzymać Raport, wyślij prośbę z danymi adresowymi na adres: monitoring@panstwoprawa.org

Raport jest dostępny również w wersji elektronicznej

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie