• pl
 • en
 • rosyjski

Azyl, Migracja, Integracja

Prawnicy Uchodźcom 2

Od 1 lipca 2015 r. rozpoczął się projekt „Prawnicy Uchodźcom 2” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu Państwa. Projekt ten stanowi rozwinięcie dotychczasowego programu uchodźczego i poszerzenie naszej działalności poradniczej. Pomoc prawna jest świadczona cudzoziemcom przez prawników w języku angielskim, ukraińskim, rosyjskim, hiszpańskim i polskim w poniedziałki, wtorki oraz czwartki godz. 9.00-13.00 w siedzibie Fundacji (pokój nr 83). Z pracownikami projektu można kontaktować się w godzinach konsultacji korzystając ze specjalnie uruchomionej Infolinii dla Uchodźców (+ 48 606 703 933) lub pod numerem tel./fax +48 81 743 68 05 bądź za pośrednictwem e-mail: status[at]panstwoprawa.org

POMOC ŚWIADCZONA W RAMACH PROJEKTU

 • Bezpłatna pomoc i informacja prawna w  zakresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, sporządzanie odwołań od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przygotowywanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych w oparciu o udzielone indywidualnie pełnomocnictwo;
 • Infolinia dla Uchodźców (+48 606 703 933).

Z naszej pomocy mogą skorzystać cudzoziemcy którzy:

 • ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce;
 • uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

FAMI_logo_kolor

Projekt Prawnicy Uchodźcom 2 jest współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
Bezpieczna Przystań

Zespół
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie