• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

Regional Digital Legal Aid Programme: Responding to the needs of Ukrainian refugees for legal aid in host countries and Ukraine

Od 1 czerwca br. realizujemy wraz z DRC Danish Refugee Council Polska projekt „Regional Digital Legal Aid Programme: Responding to the needs of Ukrainian refugees for legal aid in host countries and Ukraine”, który ma zapewnić uchodźcom cyfrową pomoc prawną.

Celem projektu jest:

 1. Zapewnienie pomocy prawnej uchodźcom ukraińskim, a także obywatelom państw trzecich w Polsce (a także w innych krajach sąsiednich) poprzez stworzenie wirtualnej przestrzeni, w której cudzoziemcy będą mogli uzyskać informacje prawne w odpowiednich językach, a także będą mogli korzystać z usług pomocy prawnej na Ukrainie oraz krajach tranzytowych/docelowych.
 2. Zapewnienie spójnego podejścia do analizy prawnej і rozpowszechnianie informacji w ramach transgranicznej pomocy prawnej DRС.

Podczas projektu zostanie przeprowadzona analiza prawna w celu kompleksowej oceny ram prawnych w Polsce oraz wzmocnienia i ujednolicenia bazy wiedzy, z której mogą korzystać pracownicy organizacji świadczących pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy. W szczególności zostanie przygotowanych 10 przeglądów prawnych dotyczących tematów dostępu do ochrony czasowej i azylu w Polsce w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

Zostanie przygotowanych także 50 krótkich pytań i odpowiedzi najczęściej zadawanych przez uchodźców z Ukrainy. Wszystkie informacje będą publikowane w językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Lista tematów problemów prawnych oraz pytań i odpowiedzi będzie obejmować m.in.:

 • Zezwolenia na pobyt stały i czasowy;
 • Działalność gospodarcza i podatki;
 • Umowy o pracę i umowy o świadczenie usług;
 • Legalizacja pracy;
 • Dokumentacja pracy;
 • Pełnomocnictwo;
 • Karta Polaka;
 • Kwestie związane z prawem jazdy i rejestracją samochodu;
 • Tymczasowa opieka nad dzieckiem;
 • Przekraczanie granic i turystyka;
 • Rejestracja małżeństwa;
 • Umowy najmu mieszkania;
 • Rejestracja w konsulacie;
 • Dostęp do programów i świadczeń socjalnych;
 • Program 40+;
 • Emerytury;
 • Kwestie niepełnosprawności.

 

Czas trwania projektu:  od 1 czerwca do 30 listopada 2023 r.

 

 

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych