• pl
Migrants have the right to have rights – detencja cudzoziemców

Jedną z najdalej idących ingerencji w prawa i wolności człowieka jest umieszczenie w ośrodku strzeżonym cudzoziemca nie posiadającego tytułu pobytowego w danym państwie. Używane w literaturze pojęcie „detencja cudzoziemców” dotyczy zatrzymywania zarówno nieregularnych migrantów, jak i uchodźców czy osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Polska, w przeciwieństwie do innych państw członkowskich UE, nie rozwinęła w ostatnich pięciu latach swojego systemu przyjmowania uchodźców. Co więcej, zmniejszającej się liczbie przyjmowanych wniosków o ochronę, odmowie udziału w relokacji i przesiedleniach osób ubiegających się o ochronę, towarzyszyło zmniejszenie liczby funkcjonujących w Polsce otwartych ośrodków dla cudzoziemców. Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku ukazał szereg problemów z którymi muszą się mierzyć cudzoziemcy przebywający w detencji w Polsce.

Niniejsza publikacja dotyczy detencji cudzoziemców ukazanej w perspektywie prawa międzynarodowego i prawa Unii  Europejskiej, a także jako element polityki azylowej i migracyjnej. Przedstawiliśmy wyniki naszych obserwacji, które ukazują rozmiar detencji w Polsce w ostatnich latach i  legalność jej stosowania przez organy państwowe. Raport obejmuje, w szczególności, nasze badania dotyczące sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w 2021 i możliwości składania przez nich wniosków o ochronę międzynarodową.

Migrants have the right to have rights – detencja cudzoziemców
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych