• pl
 • en

Badania i analizy

Migrants have the right to have rights

Dwuletni projekt „Migrants have the right to have rights” realizowany jest od listopada 2020 roku. Beneficjentami projektu są uchodźcy i migranci będący stroną postępowania o zobowiązanie do powrotu oraz umieszczeni w strzeżonych ośrodkach, a także migranci zamierzający złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy Polski, którzy przed jego złożeniem, ze względu na dotykające ich prześladowania, będą potrzebować pomocy prawnej.

 

Najważniejszymi działaniami w ramach projektu są:

 1. punkt porad prawnych dla uchodźców i migrantów w procedurach powrotowych w siedzibie Fundacji wraz z infolinią;
 2. opinie prawne przygotowane w sprawach granicznych;
 3. interwencje w sprawach detencyjnych;
 4. opracowanie 3 raportów ze stosowanie przez Polskę prawa UE/EKPCz w obszarach działań projektowych;
 5. przeprowadzenie dwóch seminariów tematycznych upowszechniających rezultaty prowadzonych monitoringów polityki azylowej i polityki powrotowej w Polsce.

 

Działania projektowe wykonywane są przez dwóch prawników, którzy są wspierani przez radcę prawnego, adwokata oraz wolontariuszy.

 

W ramach realizacji raportu opracowane zostały trzy raporty dotyczące sytuacji prawnej migrantów (zobacz poniżej).
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

 

 

Publikacje
Publikacje

W ramach projektu opracowane zostały 3 raporty/analizy w sprawach I) dostępu do procedur azylowych , II) detencji migrantów, III) realizacja polityki powrotowej przez Polskę. 

Zespół fundacji pod kierunkiem Dra Tomasza Sieniowa zbierał i uporządkował dane z odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej oraz z badań aktowych i analizy orzecznictwa sądów polskich i europejskich. Wynikiem tego działania są 3 raporty/analizy poświęcone wskazanym powyżej tematom. 

Dla skutecznego podejmowania działań interwencyjnych we wskazanych powyżej obszarach konieczne jest prowadzenie monitoringu funkcjonowania systemu, owocującego przygotowaniem opinii prawnych/raportów z monitoringu/pism przyjaciela sądu, dla których podstawą jest analiza praktyki stosowania prawa przez polskie organy w świetle obowiązującego prawa (w tym prawa UE i EKPCz). Opracowania te będą kierowane do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki migracyjnej i stosowanie prawa. IPP systematycznie gromadzi dane z tego zakresu, stąd raporty i analizy wpisują się w ciągłą działalność analityczną zespołu i będą wykorzystywane również po zakończeniu realizacji projektu. 

 

Raport 3 – „Migrant have the right to have rights – zobowiązanie cudzoziemca do powrotu”

Raport 2 – „Migrants have the right to have rights – detencja cudzoziemców”

Raport 1 – „Migrants have the right to have rights – dostęp do ochrony międzynarodowej”

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych