• pl
 • en

Badania i analizy

Migrants have right to have rights

Dwuletni projekt „Migrants have right to have rights” realizowany jest od listopada 2020 roku. Beneficjentami projektu są uchodźcy i migranci będący stroną postępowania o zobowiązanie do powrotu oraz umieszczeni w strzeżonych ośrodkach, a także migranci zamierzający złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy Polski, którzy przed jego złożeniem, ze względu na dotykające ich prześladowania, będą potrzebować pomocy prawnej.

 

Najważniejszymi działaniami w ramach projektu są:

 1. punkt porad prawnych dla uchodźców i migrantów w procedurach powrotowych w siedzibie Fundacji wraz z infolinią;
 2. opinie prawne przygotowane w sprawach granicznych;
 3. interwencje w sprawach detencyjnych;
 4. opracowanie 3 raportów ze stosowanie przez Polskę prawa UE/EKPCz w obszarach działań projektowych;
 5. przeprowadzenie dwóch seminariów tematycznych upowszechniających rezultaty prowadzonych monitoringów polityki azylowej i polityki powrotowej w Polsce.

 

Działania projektowe wykonywane są przez dwóch prawników, którzy są wspierani przez radcę prawnego, adwokata oraz wolontariuszy.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie