• pl
Migrants have the right to have rights – zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

W momencie realizacji projektu „Migrants have the right to have rights”, Polska zmagała się z dwoma poważnymi problemami migracyjnymi. Kryzys migracyjny i humanitarny na granicy polsko-białoruskiej oraz agresja Rosji przeciwko Ukrainie były jednymi z największych wyzwań, z którymi musiała się zmierzyć. Te sytuacje spowodowały wzrost potrzeb dotyczących pomocy prawnej, nie tylko w przypadku postępowań powrotowych, ale również w postępowaniach detencyjnych. Większość osób, wobec których toczyły się postępowania o zobowiązanie do powrotu, z powodu przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom prawa, była natychmiast umieszczana przez Sąd Rejonowy w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

W raporcie wyszczególniliśmy akty prawne prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej regulujące wydalanie cudzoziemców oraz akty prawne prawa polskiego regulujące postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Opisaliśmy praktykę organów prowadzących postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz przedstawiliśmy statystyki dotyczące tych postępowań z lat 2017-2021.

Migrants have the right to have rights – zobowiązanie cudzoziemca do powrotu
Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych