• pl
 • en
Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce

Autorzy: Monika Gwiazda, Justyna Jellinek, Teresa Jura, Joanna Oleszkowicz, Paulina Pankowska, Anna Pawelec, Tomasz Sieniow (red.)

Niniejszy informator został przygotowany zarówno z myślą o osobach, które są w trakcie procedury uchodźczej, jak o tych, wobec których procedura została zakończona. Zakres merytoryczny publikacji obejmuje zagadnienia z zakresu rodzajów ochrony udzielanej cudzoziemcom w Polsce, pobytu cudzoziemców w Polsce podczas procedury uchodźczej oraz sytuacji cudzoziemców, którzy otrzymali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany. Podręcznik szczegółowo opisuje przy tym przebieg postępowania o nadanie statusu uchodźcy oraz sądową kontrolę decyzji administracyjnych w procedurze uchodźczej.

Z uwagi na fakt, że podręcznik skierowano głównie do cudzoziemców, którzy starają się o uzyskanie ochrony w RP, został on wydany w wersji dwujęzycznej – polsko-rosyjskiej. Niemniej jednak zawiera on też wiele informacji przydatnych dla osób, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z uchodźcami.

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie