• pl
 • en
Weź do głowy – nie daj w łapę!

Projekt „Weź do głowy: nie daj w łapę! Antykorupcyjna kampania edukacyjna” ma przyczynić się do zwiększenia świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie lubelskim co do zjawiska korupcji w różnych sferach życia społecznego oraz przybliżyć formy walki z tym zjawiskiem.

Opracowanie powstało w oparciu o poglądy wyrażane w literaturze przedmiotu (Ś.P. prof. Henryka Popławskiego, Ś.P. prof. Mieczysława Surkonta, prof. Andrzeja Zolla, dr Przemysława Palki, dr Anny Kubiak oraz Małgorzaty Reut).

Publikacja wydana w ramach projektu „Weź do głowy: nie daj w łapę! Antykorupcyjna Kampania Edukacyjna” realizowanego z Programu Środki Przejściowe 2005 „Granty dla organizacji pozarządowych w celu intensyfikacji społecznych inicjatyw antykorupcyjnych.

Weź do głowy – nie daj w łapę!
Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie