• pl
 • en

Aktualności

Ruch bezwizowy

Przekroczenie granicy

Przekraczając granicę obywatele państw, którzy mogą podróżować do Polski bez wiz muszą posiadać ważny biometryczny paszport, a także wymagane środki finansowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu.

Odmowa wjazdu

Istotnym warunkiem jest to, że osoby te m.in. nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

90 dni w ciągu 180

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu oraz dotyczącego pobytu na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt

Do 90 dni wliczane są również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca, a posiadanie stempli w paszporcie ze względu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy. Należy pamiętać, że okres pobytu na stemplu rozpoczyna się z dniem wyczerpania okresu pobytu, do którego cudzoziemiec był uprawniony w ramach ruchu bezwizowego. Jeżeli cudzoziemiec w takim przypadku opuści terytorium RP przed otrzymaniem karty pobytu, będzie mógł on wjechać do RP na podstawie wizy długoterminowej lub dopiero po upłynięciu 90 dni, o których mowa wyżej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca

Przekroczenie granicy w ramach ruchu bezwizowego nie uprawnia do wykonywania pracy bez posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu (zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Udostępnij


Partnerzy i sponsorzy

 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • EFS
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Kapitał Ludzki
 • Kurier Lubelski
 • Lubelski klub biznesu
 • PFDiM
 • Radio Lublin
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • MSW
 • CPP Halina Nieć
 • NPI
 • Obywatel i Prawo
 • PBA
 • Politechnika Lubelska
 • SATC
 • SIP
 • UM Lublin
 • UMCS
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • Paulina Walczuk Kancelaria
 • Wydział Prawa i Adm UW
 • ADF
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • MOPR Lublin
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • WSSMiKS Chełm
 • Ordo Iuris
 • CEE
 • Miasto Lublin
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • FIO
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie