• pl
 • en

Aktualności

Stosowanie alternatyw do detencji cudzoziemców

W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie z zakresu stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców zorganizowane przez Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Szkolenie zostało zorganizowane dla pracowników oraz wolontariuszy uczestniczących w realizacji projektu „Monitoring stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców” w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Pierwszego dnia szkolenie prowadzone było przez Delaina R. Swensona, profesora prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz dyrektora i założyciela Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych. Dotyczyło ono głównie metodologii monitoringu oraz poradnictwa prawnego i odbywało się w formie warsztatów, co nadało szkoleniu praktycznego wymiaru. Jego celem było doskonalenie takich umiejętności prawniczych jak analiza prawna stanu faktycznego, odszukiwanie i formułowanie problemów prawnych, praca z klientem oraz aktywne słuchanie, tworzenie i prezentacja spójnej oraz logicznej wypowiedzi, a także formułowania argumentów prawnych i ich przekonywująca prezentacja.

W drugim dniu szkolenia nacisk położony został na merytoryczne zagadnienia stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców. Szkolenie miało formę warsztatową, w której moderację zaangażowany był dr Tomasz Sieniow. W pierwszej części poświeconej stosowaniu prawa cudzoziemskiego funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Lublinie omówili kwestie związane z nową kompetencją Staży Granicznej, jaką od 1 maja 2014 r. jest wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Podczas tego panelu poruszono zagadnienia instytucjonalnego funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Lublinie; problematykę stosowania alternatyw do detencji cudzoziemców  oraz wydawania wspomnianych wyżej decyzji zobowiązujących do powrotu.

W drugiej części drugiego dna szkolenia uczestnicy spotkali się z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Panem Marcinem Sośniakiem, który w swoim wystąpieniu przedstawił tematykę ochrony praw cudzoziemców w działaniach biura RPO. W ramach tego panelu przybliżone zostały kwestie podstaw prawnych funkcjonowania RPO, jego kompetencji oraz umiejscowienia w systemie organów stojących na straży przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, a także zagadnienia związane ściśle z ochroną podstawowych praw cudzoziemców oraz możliwościami ombudsmana w tym zakresie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział, a prowadzącym warsztaty za dzielnie się doświadczeniem. Liczymy, że umiejętności i merytoryczna wiedza nabyta przez uczestników szkolenia pomogą w efektywnej realizacji projektu.

Oprac. Damian Buczek

Nowy-1

Projekt finansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych