• pl
 • en

Aktualności

Światowy Dzień Uchodźcy

W ubiegłym tygodniu już po raz 20. obchodziliśmy w Polsce święto upamiętniające siłę, odwagę oraz determinację migrantów na całym świecie. W 2021 roku obchody Światowego Dnia Uchodźcy przypadły na niedzielę 20. czerwca.

Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r. dla upamiętnienia 50. rocznicy przyjęcia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku, która uznawała międzynarodowy zakres kryzysów uchodźczych oraz potrzebę współpracy międzynarodowej i dzielenia się przez państwa odpowiedzialnością w tym względzie. Powstał, aby uświadomić problemy, z jakimi spotykają się osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów i krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych czy różnych prześladowań.

W kwestii udzielania ochrony migrantom aktualne pozostaje również nauczanie Papieża Franciszka. W orędziu ojca świętego przygotowanym na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy [26 września 2021 r.] papież wezwał do budowania wspólnoty.

„W rzeczywistości wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi i jesteśmy wezwani do zaangażowania się, żeby nie było już więcej murów, które nas oddzielają, aby nie było więcej innych, ale tylko jedno my, tak wielkie, jak cała ludzkość.”

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych