• pl
 • en

Aktualności

Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemców nadal ważne!

Przypominamy, że po zniesieniu 13 maja 2022 prawie 2 letniego stanu epidemii, 16 maja do odwołania został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

W związku z tym, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie wydaje aktualnie nowych Tymczasowych Zaświadczeń Tożsamości Cudzoziemców, natomiast TZTC, których terminy ważności upływają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają z mocy prawa automatycznemu wydłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania ostatniego obowiązującego ze stanów.

Pomimo upływu określonej daty ważności Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości nadaj są ważne w codziennym obrocie prawnym.
Z informacji uzyskanych od cudzoziemców, niektóre urzędy w tym placówki pocztowe, banki nie respektują takich Tymczasowych Zaświadczeń Cudzoziemców, których data ważności upłynęła.

W takich przypadkach sugerujemy wysłać wniosek o wydanie nowego TZTC w celu uzyskania decyzji (w obecnym stanie faktycznym – decyzji negatywnej). Wniosek można złożyć osobiście w UDSC lub wysłać na następujący adres:

Urząd Do spraw Cudzoziemców
Departament Postępowań Uchodźczych
Ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Treść decyzji potwierdza ważność dokumentu mimo upływu daty ważności, mianowicie zawiera informację, że aktualnie posiadany przez Pana/Panią dokument o danym numerze jest ważny i utraci ważność dopiero 30 dnia od następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Jednocześnie należy pamiętać, że cudzoziemiec powinien złożyć nowy wniosek o wydanie dokumentu TZTC po odwołaniu takiego ze stanów. Wniosek w załączeniu.

Projekt „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej” jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych