• pl
 • en

Aktualności

Zobowiązania cudzoziemców do powrotu

W ramach projektu „Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej” wysłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


W tym wniosku podnieśliśmy kwestie związane ze skargami na decyzje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie zobowiązań cudzoziemców do powrotu, wniesionych do WSA w Warszawie. Zapytaliśmy między innymi o liczbę wniesionych skarg, liczbę złożonych przez cudzoziemców wniosków o przyznanie pomocy prawa, czy też liczbę odmowy/przyznania takiej pomocy.


Według otrzymanych danych liczba spraw, w których cudzoziemcy wnieśli taką skargę w 2019 wynosiła 113, w 2020 – 192, a w 2021 – 168. Można zauważyć stosunkowo niską liczbę złożonych wniosków o przyznanie prawa pomocy do liczby wniesionych skarg; w 2019 złożono 67 wniosków, w 2020 – 46, a w 2021 już tylko 33. Cały dokument znajdziecie Państwo tutaj:


Wciąż staramy się dotrzeć do jak największej liczby cudzoziemców i sukcesywnie zwiększać wśród nich świadomość posiadanych przez nich praw, w szczególności w zakresie ich postępowań odwoławczych.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych