• pl

Aktualności

Cudzoziemiec Konsumentem

Przedstawiamy Państwu kolejną, przygotowaną w ramach projektu Centrum Informacji dla Cudzoziemców broszurę,  traktującą o ochronie praw konsumentów w Polsce. Jest to krótka informacja wskazująca zakres ochrony praw konsumentów, jak również wyjaśniająca podstawowe pojęcia z nią związane, jak np. pojęcia rękojmi, gwarancji, okresu gwarancyjnego, umowy o świadczenie usług. Jej celem jest również wskazanie niektórych przydatnych kontaktów oraz specjalistycznych punktów porad konsumenckich. Broszura dostępna jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej oraz ukraińskiej.

Kto czyta – nie błądzi, zachęcamy zatem do pobierania oraz ochrony własnych praw konsumenckich.

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych