• pl
 • en

Azyl, Migracja, Integracja

MIGRANT! LOGIN:LUBLIN

Projekt MIGRANT! LOGIN:LUBLIN współfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa jest kontynuacją i rozwinięciem działań Instytutu podejmowanych w latach poprzednich. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez Instytut problemy cudzoziemców związane m.in. z integracją i dostępem do dóbr i usług (badania przeprowadzone w 2013 roku).

Głównymi założeniami projektu jest realizacja następujących celów:

 1. Informacja
 2. Integracja
 3. Podniesienie świadomości prawnej cudzoziemców
 4. Wsparcie na rynku pracy i zapewnienie wyrównanych szans w tym zakresie

Realizacja powyższych celów nastąpi dzięki podejmowanym w projekcie działaniom:

 1. Organizacji seminariów dla cudzoziemców w trzech seriach tematycznych. O legalizacji pobytu, zwiększeniu szans na rynku pracy oraz podejmowaniu pracy w Polsce.
 2. Prowadzeniu i rozwijaniu programu “Login:Lublin” składającego się z 2 elementów:
 • internetowego serwisu informacyjnego – narzędzia komunikacji oraz źródła informacji dla cudzoziemców, na który składa się strona loginlublin.pl oraz fanpage na Facebook’u www.facebook.com/lognlublin.
 • Programu Partnerskiego bezpośrednio angażującego społeczność lokalną (lubelskich przedsiębiorców i usługodawców) w proces integracji cudzoziemców.
 1. Kursowi języka polskiego.
 2. Publikowanemu Newsletterowi.
 3. Kampaniom reklamowym.
 4. Prowadzeniu Biblioteki Migracyjnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie i korzystania z jego działań.

FAMI_logo_kolor

Projekt MIGRANT! LOGIN:LUBLIN jest współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
Bezpieczna Przystań

Zespół
Biblioteka Migracyjna
Program Partnerski
Karta Login:Lublin
Seminaria
Kurs języka polskiego
Biblioteka Migracyjna

Biblioteka Migracyjna to nie tylko zbiór publikacji Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa, ale również czytelnia, sala konferencyjna z dostępem do internetu oraz miejsce nieformalnych spotkań.

Idea Biblioteki Migracyjnej jest unikalna nie tylko na terenie regionu, ale również w skali całego kraju. Biblioteka dysponuje ponad 1300 publikacjami, a ich liczba wciąż się powiększa. Tematyka publikacji obejmuje problematykę migracyjną, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie, zagadnienia kulturalno-historyczne i wiele innych. Ponadto w zasobach Biblioteki znajdują się również publikacje zagraniczne w różnych językach.

Zasoby biblioteczne są udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie po założeniu Karty Czytelnika. Z publikacji biblioteki można korzystać na miejscu, jak również można wypożyczyć książki do domu na okres jednego miesiąca. Biblioteka Migracyjna jest dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Informacje o nowościach w Bibliotece Migracyjnej umieszczone są w internetowym serwisie informacyjnym oraz w Newsletterze „Login:Lublin”.

Dodatkowo, Biblioteka z dostępem do Internetu jest miejscem udostępnianym w każdy czwartek w godzinach 16.00-19.00.

Serdecznie zapraszamy!

Katalog Biblioteki Migracyjnej

Kontakt:

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA 

ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin

Tel./faks: +48 81 743 68 05

Kom. 532 006 773

www.loginlublin.pl

e-mail: loginlublin@panstwoprawa.org

Program Partnerski

Program Partnerski Login:Lublin polega na pomocy obcokrajowcom, którzy mieszkają w Lublinie w dostępie do dóbr i usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Odbywa się to za pomocą kart Login:Lublin, które uprawniają do korzystania ze specjalnych ofert lub rabatów partnerów projektu (lokalnych przedsiębiorców). W chwili obecnej współpracuje z nami ponad 50 partnerów. Każdy z nich oferuje atrakcyjne oferty specjalne lub rabaty dla posiadaczy kart Login:Lublin. Regularne informacje o partnerach znajdują się nas na facebooku oraz na stronie www.loginlublin.pl.

Aby otrzymać kartę Login:Lublin prosimy o kontakt pod nr 532 006 773.

Aby zostać naszym partnerem prosimy o kontakt mailowy na adres loginlublin@panstwoprawa.org lub telefoniczny 532 006 773.

Karta Login:Lublin

Karty adresowane są do obywateli państw trzecich mieszkających w Lublinie. Uprawniają do korzystania ze zniżek lub ofert specjalnych przygotowanych w ramach Programu Partnerskiego Login:Lublin. Korzystając ze zniżek u naszych Partnerów, zachęcamy cudzoziemców do odwiedzenia lubelskich restauracji, sklepów, usługodawców. Wychodząc ze swoich najmniejszych środowisk, obcokrajowcy zachęcani są do korzystania z kart na terenie całego miasta.

W  celu otrzymania karty Login:Lublin zachęcamy do kontaktu mailowego na loginlublin@państwoprawa.org lub odwiedzenia strony www.loginlublin.pl.

Seminaria

W ramach projektu organizowane są 3 serie seminariów dla studentów cudzoziemców lubelskich uczelni wyższych:

-Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie

-Katolickiego Uniwersytetu Lubelskim Jana Pawła II

-Politechniki Lubelskiej

-Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

-Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

-Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

-Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

-Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Tematyka seminariów obejmuje:

 • legalizację pobytu, polski porządek prawny, uprawnienia Straży Granicznej i Policji względem obywateli Polski i cudzoziemców, a także zagadnienia społeczne związane z pobytem w Polsce.
 • kwestie związane z odbywaniem staży, praktyk, wolontariatu oraz innych działań zwiększających szanse na rynku pracy .
 • problematykę podejmowania pracy zawodowej, legalności zatrudnienia, zakładania działalności gospodarczej i innych kwestii z tym związanych.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 532-006-773 lub mailowo na adres loginlublin@panstwoprawa.org.

Kurs języka polskiego

W ramach projektu MIGRANT! LOGIN:LUBLIN prowadzony jest kurs języka polskiego. Działanie to ma na celu zmniejszyć barierę językową Obywateli Państw Trzecich przebywających i mieszkających w Lublinie. Wierzymy, że dzięki takiemu kursowi damy większą szansę obcokrajowcom na zintegrowanie się z miastem, obywatelami, polepszymy ich szanse na zdobycie pracy oraz zmniejszymy ich problemy z komunikacją w Polsce.

Obecnie prowadzimy dwie grupy: podstawową oraz zaawansowaną.

Od października 2016 roku będziemy prowadzić nową rekrutację do nowych grup. Osoby zainteresowane w celu szerszej informacji prosimy o kontakt loginlublin@panstwoprawa.org.

 

Udostępnij

Zapisz się do naszego newslettera!

Partnerzy i sponsorzy

 • IRC
 • IOM
 • DRC
 • COPE
 • FAMI
 • Kancelaria adwokacka Paulina Walczuk
 • CFALS
 • Beck
 • EEA Grants
 • RTVeuroAGD
 • FLOP
 • HFPC
 • Lbn miasto inspiracji
 • LUW
 • CPP Halina Nieć
 • PBA
 • SIP
 • UNDP
 • UNHCR
 • USAID
 • CBEPPM
 • migra-team
 • Europens blog
 • Study in Lublin
 • UDSC
 • CEE
 • Jagiellonian Law Society
 • UE
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • KUL
 • Instytut Spraw Publicznych